Volvo Army Skin - ETS2 Mods

Volvo Army Skin

Volvo-ARMY-skin-ets2

 

An awesome army skin for your VOLVO!


Download Volvo Army Skin for ETS2:

http://goo.gl/Pr5B6s

 

Credits: viniskin